پیک بار

اقای سلطانی

سلام , با حوصله و دقیق کارکردند.  وظیفه شناس هستن و تمام ریزه کاری های اسباب کشی رو عالی انجام دادند.