پیک بار

اقای محمدی

با عرض ادب،من راضی بودم،هم به موقع امدند،کارشون رو حرفه ای انجام دادند،برخورد وادبشون هم خوب بود،ممنونم از پیک بار